CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo sau Đại học

HỒ SƠ NHẬP HỌC

Biểu mẫu nhập học

NGHIÊN CỨU

Các công trình nghiên cứu

THÔNG TIN

Liên hệ Khoa Sau Đại học

TIN MỚI

Chơi Video

VỀ KHOA SAU ĐẠI HỌC

Khoa Sau đại học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và phát triển công tác đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng sau đại học tại Trưởng Đại học Cửu Long theo quy chế về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật hiện hành.

SỰ KIỆN

26
Th2, 2022
Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy Khóa 18
8:00 sáng - 11:30 sáng
Hội trường M - Đại học Cửu Long